35.1 Institutionen för biologisk grundutbildning

Administration vid EBC
Prefekt: Henning Blom, 4140
Bitr prefekt: Mikael Thollesson, 6401
Studierektor kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi, lärarutbildningen: Elisabeth Långström, 4138
Studierektor civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik, masterprogrammet i bioinformatik, masterprogrammet i biologi, masterprogrammet i molekylärbioteknik, masterprogrammet i tillämpad bioteknik: Fredrik Sundström, 4835
Studievägledare Masterprogram: Eva Damm, 4306
Studievägledare Kandidatprogrammet: Robert Malmgren, 4133
Programansvarig Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi: Anna Brunberg, 4133
Programansvarig Masterprogrammet i biologi: Brita Svensson, 2879
Internationella utbytesprogram: Eva Damm, 4306
Intendent: Afsaneh Ahmadzadeh, 4125, 070-4250113
Lokalbokning: Banafsheh Seyyed Khezri, 6431
Informationsansvarig intern och extern kommunikation: Johan Edin, 070-406 6125
Kursadministration: Lisa Chytraeus, 4919
Ekonomiadministration: Karin Lundberg, 4961
Biomedicinsk analytiker: Banafsheh Seyyed Khezri, 6431
Institutionstekniker: Mats Omarin, 070-4250114


Administration vid BMC
Stf prefekt: Staffan Svärd, 4558
Programansvarig Civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik: Jan Andersson 070-167 9598
Programansvarig Masterprogrammet i bioinformatik: Lisa Klasson, 6403
Programansvarig Masterprogrammet i Tillämpad bioteknik: Suparna Sanyal, 4220
Kursadministration: Ylva Adolfsson, 4381
Lokalbokning: Ylva Adolfsson, 4381
Ekonomiadministration: Eva Wallin, 4028
Biomedicinsk analytiker: Peter Lillhager, 4162
Institutionstekniker: Mats Omarin, 070-4250114

Kontakt

Besöksadress:
EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1,
Postadress:
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA
Fax:
018-471 4689, 018-471 4687
E-post:
infoibg.uu.se
Webbplats:
http://www.ibg.uu.se/

Anställda och övriga verksamma