Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Ingår som en del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Professor Tora Holmberg (vicerektor, ordf.), professor Mattias Martinson (ställföreträdande vicerektor, vice ordf.), professor Cecilia Wejryd (dekanus teologiska fakulteten), professor Anna Singer (dekanus juridiska fakulteten), professor Erik Lindberg (dekanus historisk-filosofiska fakulteten), professor Coco Norén (dekanus språkvetenskapliga fakulteten), professor Joakim Palme (dekanus samhällsvetenskapliga fakulteten), professor Esbjörn Larsson (dekanus fakulteten för utbildningsvetenskaper), professor Li Bennich-Björkman, professor Folke Tersman, universitetslektor Åsa af Geijerstam, professor Björn Melander, doktorand vakant, student vakant, student vakant, student vakant

Suppleanter för dekanerna: professor Kajsa Ahlstrand (prodekanus teologiska fakulteten), professor Anna Jonsson Cornell (prodekanus juridiska fakulteten), professor Torbjörn Gustafsson Chorell (prodekanus historisk-filosofiska fakulteten), professor Joakim Nivre (prodekanus språkvetenskapliga fakulteten), professor Annika Waern (prodekanus samhällsvetenskapliga fakulteten), universitetslektor Helen Melander Bowden (prodekanus fakulteten för utbildningsvetenskaper)

Gruppsuppleanter: doktorand vakant, student vakant

Sekreterare: Veronika Bratt

Kontakt: humsam@humsam.uu.se

Kontakt

Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA