Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Ingår som en del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Professor Tora Holmberg (vicerektor, ordf.), professor Mattias Martinson (ställföreträdande vicerektor, vice ordf.), professor Cecilia Wejryd (dekan teologiska fakulteten), professor Anna Singer (dekan juridiska fakulteten), professor Erik Lindberg (dekan historisk-filosofiska fakulteten), professor Joakim Nivre (dekan språkvetenskapliga fakulteten), professor Joakim Palme (dekan samhällsvetenskapliga fakulteten), professor Esbjörn Larsson (dekan fakulteten för utbildningsvetenskaper), professor Li Bennich-Björkman, professor Folke Tersman, universitetslektor Åsa af Geijerstam, professor Björn Melander, doktorand Lina Åhlfeldt, student Dolores Kawalec, student Arvid Bertilsson, student Jakob Kylve-Lidman


Suppleanter för dekanerna: professor Kajsa Ahlstrand (prodekan teologiska fakulteten), professor Anna Jonsson Cornell (prodekan juridiska fakulteten), professor Torbjörn Gustafsson Chorell (prodekan historisk-filosofiska fakulteten), universitetslektor Sofia Ahlberg (prodekan språkvetenskapliga fakulteten), professor Annika Waern (prodekan samhällsvetenskapliga fakulteten), universitetslektor Helen Melander Bowden (prodekan fakulteten för utbildningsvetenskaper)

Gruppsuppleanter: student Philip Hagberg Enea, student Amine Abood

Sekreterare: Maria Andersson

Kontakt: humsam@humsam.uu.se

Kontakt

Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA