10 Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Vicerektor: Professor Torsten Svensson, tel. 018-471 6316 (Statsvetenskapliga institutionen)
Vice ordförande: Professor Anna Singer, tel. 018-471 2035 (Juridiska institutionen)

Kansli: Se 3.9

Kontakt

Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
humsamhumsam.uu.se
Webbplats
http://www.hum-sam.uu.se/

Anställda och övriga verksamma