44.6 Akademiinvest

Ingår som en del av Uppsala Akademiförvaltning

Ulf Fahlgren, 08 24 84 44
Carlo Galluzzi, 08 411 63 03
Björn Lind, 08 24 94 44

Kontakt

Besöksadress:
Själagårdsg. 2A
Postadress:
Box 2144, 103 14 STOCKHOLM
Telefonnummer:
08-248444
Fax:
08-240650
E-post:
akademiinvestuaf.uu.se