46.3.5 Föreningen Uppsalaekonomerna

Ingår som en del av Studentkårer

Kontakt

Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 2B, 75312 Uppsala
Postadress:
Föreningen Uppsalaekonomerna, Kyrkogårdsgatan 2b, 753 12 Uppsala
E-post:
infouppsalaekonomerna.com
Webbplats:
http://www.uppsalaekonomerna.com