46.1.3 Saco-S vid Uppsala universitet

Ingår som en del av Personalorganisationer

Saco-S vid Uppsala universitetet är ett gemensamt lokalt organ för samtliga Sacoförbund med medlemmar anställda inom universitetet.

Kirsi Höglund, 018-471 33 14
Ordförande

Johanna Norberg Hägglund, 018-471 12 40
Vice ordförande

Kontakt

Besöksadress
Thunbergsvägen 7A
Postadress
Box 533, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 3314
Fax
018-471 3355
E-post
sacouadm.uu.se
Webbplats
http://www.saco.fackorg.uu.se/

Anställda och övriga verksamma