46.1.3 Saco-S vid Uppsala universitet

Ingår som en del av Personalorganisationer

Saco-S vid Uppsala universitetet är ett gemensamt lokalt organ för samtliga Sacoförbund med medlemmar anställda inom universitetet.

Det bästa sättet att nå oss är via e-post till
saco@uadm.uu.se

Kirsi Höglund, ordförande

Johanna Norberg Hägglund, vice ordförande
(föräldraledig på deltid)

Robert Malmgren, ställföreträdande vice ordförande

Kontakt

Besöksadress
Thunbergsvägen 7A
Postadress
Box 533, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 3314
Fax
018-471 3355
E-post
sacouadm.uu.se
Webbplats
http://www.saco.fackorg.uu.se/

Anställda och övriga verksamma