42.7 Universitetsorganist

Ingår som en del av Musik och museer

Huvudansvarig för orgeln i Universitetsaulan. Tjänstgörande vid vissa doktorspromotioner, professorsinstallationer och andra akademiska ceremonier i aulan.

Anställda och övriga verksamma