42.7 Medicinhistoriska museet

Museichef Urban Josefsson
Öppet tisd och tors 13-17 samt första sönd i månaden samma tid.
Gruppvisningar även andra tider efter telefonbeställning.

Kontakt

Besöksadress:
Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 UPPSALA
Postadress:
Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 2610
E-post:
infomhm.uu.se
Webbplats:
http://www.medicinhistoriskamuseet.uu.se