12.2 Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF)

Föreståndare: Erika P Björkdahl, 7676
Bitr föreståndare: Amelia Krzymowska, 2040
Sekreterare: Ingela Funke Frischenfeldt, 7655

Institutet skall bedriva forskning inom fastighetsrättens område, bygga upp ett fastighetsrättsligt specialbibliotek och anordna vetenskapliga seminarier och symposier.

IFF:s sstyrelse består av f.d. generaldirektör Bengt Kjellson (LMV, IFF:s styrelseordförande), VD Kåre Eriksson (Abogaranti), bankdirektör Lars Lindgren (Handelsbanken), VD Ulrika Blomqvist (Bostadsrätterna), VD Solweig Lindèll-Sohlberg (Mäklarhuset Nordström & Partners), docent Richard Hager (Uppsala universitet) och fastighetschef Anna-Karin Engström (Svenska kyrkan). Chefsjurist Mikael Gulliksson (Fastighetsägarna Sverige) och bolagsjurist Maria Carlsson (Skanska Sverige AB) är adjungerade ledamöter av styrelsen.

Kontakt

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1, plan 3,
Postadress:
Box 512, 751 20 UPPSALA
E-post:
IFFjur.uu.se

Anställda och övriga verksamma