47.9 Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle, STUNS

STUNS kansli:
Christina Frimodig VD
E-post: Christina.frimodig@stuns.se
Per Lundequist, Verksamhetsutveckling
E-post: Per.lundequist@stuns.se
Mari Skantz, Controller
E-post: Mari.skantz@stuns.se
Dajana Ilic Susak, Receptionen
E-post: receptionen@stuns.se

Huvudmännen för stiftelsen är länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala kommun, landstinget i Uppsala län och Handelskammaren i Uppsala län.

Styrelsens ordförande: Peter Egardt
Ordinarie ledamöter: Anders Malmberg, Lisa Sennerby Forsse, Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Ann-christin Norrström
Suppleanter: Anki Bystedt, Ann Fust, Martin Melkersson, Marlene Burwik, Erik Weiman, Göran Brocknäs

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 10B
Postadress
Uppsala Science park, 751 83 UPPSALA
Telefonnummer
018-4770406
E-post
Infostuns.se
Webbplats
http://www.stuns.se