Ekonomikum

Ingår som en del av Observatoriet

I Ekonomikum är följande institutioner inrymda: Ekonomisk-historiska, Företagsekonomiska, Informatik och media (data- och systemvetenskap, medier och kommunikation, människa-datorinteraktion), Kulturgeografiska, Nationalekonomiska och Statistiska.
Vidare finns i byggnaden Föreningen Uppsalaekonomerna (www.uppsalaekonomerna.com), AIESEC (www.se.aiesec.org), Pareto (www.paretouppsala.se), Studentradion 98,9 (www.studentradion.com), Uppsala medievetare (uppsalamedievetare.se), Uppsala student-TV (www.ustv.se), Uppsala systemvetare (www.systemvetenskap.nu), Utrikespolitiska föreningen (www.ufuppsala.se) samt restaurang Humlan (www.hors.se/restaurang-humlan).

Reception terminstid: 018-471 1451, mobil 070-425 0940, e-post: info@ekonomikum.uu.se

Lokalbokning, intern: lokaler@ekonomikum.uu.se
Lokalbokning, extern: Receptionen, 018-471 1451
Vaktmästeri: 1452, vaktm@ekonomikum.uu.se

Ekonomikumbiblioteket: 1460
Lokalvård: 1784
Restaurang Humlan: 018-36 70 60
Studentkårens studiebevakare: 6989

Kontakt

Besöksadress
Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala
Postadress
Box 513, 751 20 Uppsala
E-post
infoekonomikum.uu.se
Webbplats
http://www.ekonomikum.uu.se

Anställda och övriga verksamma