40.1 Biomedicinskt centrum (BMC)

Kontakt

Besöksadress:
Husargatan 3
Postadress:
Box 570, 751 23 UPPSALA
Webbplats:
http://www.bmc.uu.se/
Föreståndare:
Kristofer Rubin
Huvudskyddsombud:
Gunnar Herlitz
Intendent:
Daniel Karlsson 018-471 4022
IT-ansvarig:
Gunnar Herlitz
Webmaster:
Ulrika Wallin 018-471 4044