40.1 Biomedicinskt centrum (BMC)

Kontakt

Besöksadress
Husargatan 3
Postadress
Box 570, 751 23 UPPSALA
Webbplats
http://www.bmc.uu.se/
Föreståndare
Kristofer Rubin 018-471 4116072-3250364
Huvudskyddsombud
Gunnar Herlitz
Intendent
Daniel Skogehall 018-471 4022
IT-ansvarig
Gunnar Herlitz
Webmaster
Ulrika Wallin