37.2 International Science Programme (ISP)

Styrelse: prof. Johan Tysk (ordf.), prof. Kersti Hermansson (v.ordf.), prof. Lars Österlund, prof. Maciej Klimek, prof. Elzbieta Glaser, prof. Olle Inganäs, prof. Giulia di Nunno, prof. Mohamed H.A. Hassan, dr Mohamed Gharib Bilal, bitr. förvaltningschef Kay Svensson, repr. från verksamhet utanför universitetsvärlden, vakant, stud.repr. vakant.
Suppleanter: prof. Fan Yang Wallentin, prof. Jonas Bergquist, prof. Vernon Cooray.

International Science Programme (ISP) stöder uppbyggnad av forskningsverksamhet inom fysik, kemi- och matematikrelaterade områden i ett antal utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Sida.

Kontakt

Besöksadress
Husargatan 3, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 549, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 3575
Fax
018-471 3495
Webbplats
http://www.isp.uu.se
Föreståndare
Peter Sundin 018-471 3574
Stf. föreståndare
Leif Abrahamsson
Ekonomiadministration
Peter Roth 018-471 3697
IT-ansvarig
Hossein Aminaey 018-471 6823
Webmaster
Leif Abrahamsson

Anställda och övriga verksamma