47.2 Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Uppsala universitet

Ordförande: Lars Bohlin
Vice ordf.: Kerstin Rydbeck
Rektor: Josef Åhman
E-post: josef.ahman@folkuniversitetet.se

Kontakt

Besöksadress:
Portalg. 2A
Postadress:
Box 386, 751 06 UPPSALA
Telefonnummer:
018-680000
Fax:
018-680050
Webbplats:
http://www.folkuniversitetet.se/uppsala