47.8.3 Avdelningen för digital utveckling och kommunikation

Ingår som en del av Institutet för språk och folkminnen

Kontakt

Besöksadress
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress
Box 135, 751 04 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma