47.8.5 Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Ingår som en del av Institutet för språk och folkminnen

Kontakt

Besöksadress
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress
Box 135, 751 04 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma