15.1 Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Kontakt

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514, 751 20 UPPSALA
Fax:
018-471 6501
E-post:
ibfibf.uu.se
Webbplats:
http://www.ibf.uu.se/
Prefekt/motsv:
Nils Hertting 018-471 6534
Stf. prefekt:
Kristina Boréus 018-471 6593
Studierektor forskarnivå:
Göran Rydén 018-471 6518
Administrativ samordnare:
Kerstin Larsson 018-471 6506
Ekonomiadministration:
Kerstin Larsson 018-471 6506
Personaladministration:
Kerstin Larsson 018-471 6506
IT-ansvarig:
Kerstin Larsson 018-471 6506

Anställda och övriga verksamma