Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Teologiska fakulteten

Ordinarie ledamöter: Prof. Mattias Martinson (ordf.), prof. Cecilia Wejryd (vice ordf.), prof. Kajsa Ahlstrand, prof. Göran Eidevall, univ.lekt. Maria Essunger, prof. Mohammad Fazlhashemi, univ.lekt. Malin Löfstedt, prof. Mia Lövheim, univ.lekt. Anders Sjöborg, doktorand Martin Langby, doktorand Lina Åhlfeldt, teol.stud Johannes Öhlin, teol.stud. Olivia Saad, TA-rep. Peter Mannheimer

Suppleanter: doktorand Christoffer Skogholt. stud. Fanny Willman , TA-rep. Pär Ottoson

Sekr: Karin Andersson Schiebe

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA