Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Teologiska fakulteten

Ordinarie ledamöter: Prof. Mattias Martinson (ordf.), univ.lekt. Cecilia Wejryd (vice ordf.), prof. Kajsa Ahlstrand, univ.lekt. Göran Eidevall, univ.lekt. Maria Essunger, prof. Mohammad Fazlhashemi, univ.lekt. Malin Löfstedt, prof. Mia Lövheim, univ.lekt. Anders Sjöborg, doktorand Ernils Larsson, doktorand Hans Nicklasson, teol.stud Adelie Molander, teol.stud. Moa Insluander, TA-rep. Peter Mannheimer

Suppleanter: doktorand Karin Rubenson. stud. Tobias Hamfelt, TA-rep. Pär Ottoson

Sekr: Ingela Johansson

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA