11.1.5 Tros- och livsåskådningsvetenskap

Ingår som en del av Teologiska institutionen

Ordf. i områdeskollegiet i tros- och livsåskådningsvetenskap
prof. Mikael Stenmark (HT-18) och prof. Elena Namli (VT-19)

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress
Box 511, 751 20 UPPSALA