11 Teologiska fakulteten

Dekanus: Prof. Mattias Martinson, tel. 018-471 68 67
Prodekanus: Doc. Cecilia Wejryd, tel. 018-471 21 90

Utbildningsledare: Katarina Westerlund, tel. 018-471 18 55
Fakultetshandläggare: Ingela Johansson, tel. 018-471 19 08

Kansli: Se 3.9.1

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post:
teolfakteol.uu.se
Webbplats:
http://www.teolfak.uu.se/