Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden tillika områdesnämnd

Ingår som en del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Mandatperiod: 2014-07-01 – 2017-06-30
(studeranderepresentanter 2014-07-01 – 2015-06-30)

Ordinarie ledamöter:
Stellan Sandler, vicerektor, ordförande
Mats Larhed, vice ordförande
Eva Tiensuu Janson, dekanus vid medicinska fakulteten
Göran Alderborn, dekanus vid farmaceutiska fakulteten
Sten Rubertsson, prodekanus för utbildning på forskarnivå
Catharina Svensson, prodekanus för utbildning på grund/avancerad nivå vid medicinska fakulteten
Ingrid Nylander, prodekanus för utbildning på grund/avancerad nivå vid farmaceutiska fakultetenimages/department
Per Hellman, professor
Lisa Ekselius, professor
Dan Larhammar, professor
Lena Kjellén, professor
Niklas Dahl, professor
Louise von Essen, professor
Pernilla Åsenlöf, universitetslektor
Peter Hansell, professor
Lena Hellström-Westas, professor
Erik Ingelsson, professor
Helena Jernberg Wiklund, professor
Camilla Andersson, doktorand
Anton Jansson, student
Josefin Jädernäs, student

Suppleanter:
Erik Melander, doktorand
Rebecca Grebestam, student

Personalföreträdare med närvarorätt:
Anna Collén, ST
Torbjörn Karlsson, SACO

Närvaro- och yttranderätt:
Lennart Persson, sjukhusdirektör

Sekreterare:
Eva Geijstedt, fakultetshandläggare tel: 471 18 82

Till vetenskapsområdet hör medicinska och farmaceutiska fakulteterna samt centrumbildningar mm.

Kansli se 3.9.2

Kontakt

Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats
http://www.medfarm.uu.se/for_anstallda/namnder_kommitteer/fn.html