21 Medicinska fakulteten

Dekanus: prof. Eva Tiensuu Janson, tel. 611 42 89
Prodekanus: prof. Matts Olovsson (utbildning på grund/avancerad nivå), tel. 611 57 51
Prodekanus: prof. Anders Backlund (utbildning på forskarnivå), tel. 471 44 98
Prodekanus: prof. Karl Michaëlsson (infrastruktur), tel. 611 95 45
Prodekanus: doc. Christel Bergström, 471 41 18
Kansli: Se 3.8.2

Kontakt

Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats
http://www.medfarm.uu.se/