Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

Ingår som en del av Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Ledamöter: Prof. Esbjörn Larsson (ordf.), univ.lektor Helen Melander Bowden (vice ordf.), univ.lektor Anne Berg, prof. Mikael Börjesson, prof. Jenny Wiksten Folkeryd, prof. Claes Nilholm, univ.lektor Johan Prytz, prof. Leif Östman, univ.lektor Cecilia Johansson, prof. Thomas Karlsohn, doktorand Caitlin Mc Evoy, doktorand Olle Nolgård, stud. Hanna Otthén, stud. Frida Ahlsved

Suppleanter: doktorand Nils Karsten, stud. Alina Lantto Qvarfort

Sekreterare: Mathias Örså

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA