Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

Ingår som en del av Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Ledamöter: Professor Esbjörn Larsson (ordf.), professor Helen Melander Bowden (vice ordf.), professor Mikael Börjesson, universitetslektor Anne-Sofie Nygren, universitetslektor Marie Karlsson, universitetslektor Gunnlaugur Magnusson, universitetslektor Daniel Nordholm, universitetslektor Johan Prytz, universitetslektor Maria Westman, universitetslektor Cecilia Johansson, universitetslektor Jon Viklund, doktorand Gustaf Jansson Bjurhammer, doktorand Caitlin McEvoy, student Kajsa Norgren, student Emmy Schylander

Suppleanter: doktorand Jessica Haltorp, student Emma Björk

Sekreterare: Mathias Örså

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA