Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

Ingår som en del av Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Ledamöter: Professor Esbjörn Larsson (ordf.), universitetslektor Helen Melander Bowden (vice ordf.), professor Mikael Börjesson, universitetslektor Anne-Sofie Nygren, universitetslektor Marie Karlsson, universitetslektor Gunnlaugur Magnusson, universitetslektor Daniel Nordholm, universitetslektor Johan Prytz, universitetslektor Maria Westman, universitetslektor Cecilia Johansson, professor Thomas Karlsohn, doktorand Gustaf Jansson Bjurhammer, doktorand Jessica Haltorp, student Kajsa Norgren, student Emmy Schylander

Suppleanter: doktorand Olle Nolgård, student Oscar Bringefalk

Sekreterare: Mathias Örså

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA