16.4 Avdelningen för rektorsutbildning

Kansli: Kerstin Broman, Leena Svensson Zeitler

Kontakt

Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Postadress:
Box 2136, 750 02 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 7610
Fax:
018-471 2400
E-post:
rutrut.uu.se
Webbplats:
http://www.rut.uu.se

Anställda och övriga verksamma