16.4 Avdelningen för rektorsutbildning

Kansli: Mikael Magnusson, Leena Svensson Zeitler

Kontakt

Besöksadress
Von Kraemers Allé 1
Postadress
Box 2136, 750 02 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 7610
Fax
018-471 2400
E-post
rutrut.uu.se
Webbplats
http://www.rut.uu.se

Anställda och övriga verksamma