16 Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Dekan: Professor Esbjörn Larsson, tel. 018-471 76 28
Prodekan: professor Helen Melander Bowden, tel. 018-471 16 80

Programansvarig för lärarprogrammen: Universitetslektor Åsa af Geijerstam, tel. 018-471 2416

Utbildningsledare: Anna Hagborg, tel. 018-471 14 92 och Kim Solin, tel. 018-471 27 47
Utredare: Maria Karlberg, tel. 018-471 23 06
Fakultetshandläggare: Anette Bäckström, tel. 018-471 18 97 och Mathias Örså, tel. 018-471 47 95

Kansli: Se 3.11.1

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
utbvetutbildningsvetenskap.uu.se
Webbplats
http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/