Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Juridiska fakulteten

Ordinarie ledamöter: Professor Anna Singer (dekanus, ordf.), professor Anna Jonsson Cornell (prodekanus), universitetslektor Hans Eklund (prodekanus), professor Eric Bylander, professor Bengt Domeij, professor Torbjörn Ingvarsson, professor Lotta Lerwall, universitetslektor Rebecca Stern, forskare Eva Storskrubb, universitetslektor Peter Strömgren, professor Laila Zackariasson, doktorand Sanna Torslund, doktorand Autilia Arfwidsson, student Frida Gommel, student Arvid Bertilsson, forskningsadministratör Peter Johnson

Suppleanter: Doktorand Sara Hovi, student vakant, kurssamordnare Agneta Klahr

Sekreterare: Sissela Lundberg

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA