1.3 Akademiska senaten

AKADEMISKA SENATEN
Ordförande:
1:e vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Sekr: Marie Swanberg

LEDAMÖTER

Akademiska senaten har för närvarande ingen verksamhet


NÄRVARORÄTT
Rektor Eva Åkesson
Prorektor Anders Malmberg
Universitetsdirektör

Kontakt