Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ledamöter: professor Joakim Palme (dekan, ordförande), professor Annika Waern (prodekan, vice ordförande), professor Peter Juslin (prodekan), universitetslektor Mikael Bask, universitetslektor Paula Blomqvist, universitetslektor Monica Buhrman, universitetslektor Lars Fälting, universitetslektor Johan Jansson, universitetslektor Katarina Lagerström, professor Johan Lyhagen, Adam Lundberg (doktorand), Hanna Olai (student) Ikram Adawe (student) och Daniel Michaneck (student).

Suppleanter: Linnea Frizell, student vakant

Sekreterare: Norah Avielle

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA