Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ledamöter: prof. Mats Edenius (dekanus), prof. Tora Holmberg (prodekanus),
univ.lekt. Lars Fälting, prof. Kristine Höglund, univ.lekt. Johan Jansson, univ.lekt. Monica Buhrman, prof. Annika Waern, lärarrep. vakant, lärarrep. vakant
Stud repr: doktorand Max Persson, stud. Jacob Färnert, stud. vakant

Suppleanter: Doktorand Jan Szulkin, stud. vakant

Sekr: Maria Andersson

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA