15.8 Nationalekonomiska institutionen

För frågor angående grundutbildningen 018-471 5108
För frågor angående forskarutbildningen 018-471 5106

Kontakt

Besöksadress
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress
Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 5108
Fax
018-471 1478
E-post
infonek.uu.se
Webbplats
http://www.nek.uu.se/
Prefekt/motsv
Per-Anders Edin
Stf. prefekt
Eva Mörk 018-471 1096
Bitr. prefekt
Per Engström 018-471 7634
Eva Mörk 018-471 1096
Studierektor grundnivå
Niklas Bengtsson 018-471 5103
Per Engström 018-471 7634
Studierektor avancerad nivå
Niklas Bengtsson 018-471 5103
Per Engström 018-471 7634
Studierektor forskarnivå
Mikael Bask
Administrativ samordnare
Nina Andersson 018-471 2387
Ekonomiadministration
Ann-Sofie Wettergren Djerf 018-471 5107
Polina Mörk 018-471 5118
Personaladministration
Johanna Mörk 018-471 5109