15.8 Nationalekonomiska institutionen

För frågor angående grundutbildningen 018-471 5108
För frågor angående forskarutbildningen 018-471 5106

Kontakt

Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress:
Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 5108
Fax:
018-471 1478
E-post:
infonek.uu.se
Webbplats:
http://www.nek.uu.se/
Prefekt/motsv:
Per-Anders Edin 018-471 7081018-471 1097
Bitr. prefekt :
Eva Mörk 018-471 1096
Studierektor grundnivå:
Niklas Bengtsson 018-471 5129
Per Engström 018-471 7634
Tomas Guvå 018-471 5128
Studierektor avancerad nivå:
Per Engström 018-471 7634
Tomas Guvå 018-471 5128
Studierektor forskarnivå:
Mikael Bask 018-471 5117
Administrativ samordnare:
Nina Andersson 018-471 2387
Kursadministration:
Charlotte Leyser 018-471 5108
Ulrika Öjdeby 018-471 5106
Ekonomiadministration:
Ann-Sofie Wettergren Djerf 018-471 5107
Personaladministration:
Johanna Mörk 018-471 5109