15.6 Institutionen för kostvetenskap

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 560, 751 22 UPPSALA
Webbplats
http://www.ikv.uu.se
Prefekt/motsv
Ylva Mattsson Sydner 018-471 2313
Stf. prefekt
Helena Elmståhl 018-471 2207
Studierektor grundnivå
Helena Elmståhl 018-471 2207
Studierektor avancerad nivå
Helena Elmståhl 018-471 2207
Studierektor forskarnivå
Afsaneh Koochek 018-471 2329
Studievägledare
Helena Elmståhl 018-471 2207
Kursadministration
Karin Hellstadius 018-471 2323

Anställda och övriga verksamma