15.6 Institutionen för kostvetenskap

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560, 751 22 UPPSALA
Webbplats:
http://www.ikv.uu.se
Prefekt/motsv:
Ylva Mattsson Sydner 018-471 2313
Stf. prefekt:
Helena Elmståhl 018-471 2207
Studierektor grundnivå:
Helena Elmståhl 018-471 2207
Studierektor avancerad nivå:
Helena Elmståhl 018-471 2207
Studierektor forskarnivå:
Afsaneh Koochek 018-471 3442
Studievägledare:
Helena Elmståhl 018-471 2207
Kursadministration:
Karin Hellstadius 018-471 2323

Anställda och övriga verksamma