15.4 Företagsekonomiska institutionen

Prefekt: Peter Thilenius 1613
Biträdande prefekt (institutionsextern verksamhet): Anna Bengtson 2713

Grundutbildningsansvarig företagsekonomi: Leena Avotie 1498
Studierektor Campus Gotland: Jenny Helin 070-1914621
Studierektor handelsrätt: Ann-Christine Petersson Hjelm 1359
Studierektor forskarutbildning: Susanna Åberg 1378

Samordnare ekonomprogrammet: Leena Avotie 1498
Samordnare masterprogrammet i företagande och ledning: Sabine Gebert Persson 2769
Samordnare masterprogrammet i redovisning och finansiering: Cecilia Lindholm 1406
Samordnare magisterprogrammet i entreprenörskap: Ivo Zander 1355
Samordnare kandidatprogrammet, Campus Gotland: Anna-Carin Nordvall 070-1914707
Samordnare magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning, Campus Gotland: Fredrik Sjöstrand 0498-108394

Expeditionen: 1976, öppet må, to 10-12, ti, ons 12:30-14:30
Studievägledningen, kandidatnivå: besöksmottagning må 10-12, ti, ons 12.30-14.30
Studievägledningen, kandidatnivå: telefonmottagning, 8110, må 10-12, studievagledning@fek.uu.se

Studievägledning, masternivå: besöksmottagning må 10-12, ti, ons 12.30-14.30
Studievägledning, masternivå: 1373, telefonmottagning: -
master@fek.uu.se

Kansliet för utlandsstudier: må, to 10-12, ti, ons 12.30-14.30
incoming@fek.uu.se, outgoing@fek.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, entrance C,
Postadress
Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1976
Fax
018-471 6810, 018-471 7218
E-post
infofek.uu.se
Webbplats
http://www.fek.uu.se/

Anställda och övriga verksamma