15.4 Företagsekonomiska institutionen

Samordnare ekonomprogrammet: Leena Avotie 1498
Samordnare masterprogrammet i företagande och ledning: Sabine Gebert Persson 2769
Samordnare masterprogrammet i redovisning och finansiering: Cecilia Lindholm 1406
Samordnare magisterprogrammet i entreprenörskap: Ivo Zander 1355, Gundula Lücke 1358

Studierektor handelsrätt: Magnus Strand 1242

Studierektor Campus Gotland: Jenny Helin 070-1914621
Samordnare kandidatprogrammet, Campus Gotland: Anna-Carin Nordvall 070-1914707
Samordnare magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning, Campus Gotland: Fredrik Sjöstrand 0498-108394

Studierektor forskarutbildningen: Susanna Åberg 1378
Studierektor internationell uppdragsutbildning: James Sallis 1602
Studierektor uppdragsutbildningen: Mikael Gidhagen 1397

Expeditionen: 1976, öppet må, to 10-12, ti, ons 12:30-14:30
Studievägledningen, kandidatnivå: besöksmottagning må 10-12, ti, ons 12.30-14.30
Studievägledningen, kandidatnivå: telefonmottagning, 8110, må 10-12, studievagledning@fek.uu.se

Studievägledning, masternivå: besöksmottagning må 10-12, ti, ons 12.30-14.30
Studievägledning, masternivå: 1373, telefonmottagning: -
master@fek.uu.se

Kansliet för utlandsstudier: må, to 10-12, ti, ons 12.30-14.30
incoming@fek.uu.se, outgoing@fek.uu.se

Kontakt

Anställda och övriga verksamma