15.3 Institutionen för freds- och konfliktforskning

Kontakt

Besöksadress:
Gamla Torget 3, 1tr, 753 20 Uppsala
Postadress:
Box 514, 751 20 UPPSALA
E-post:
infopcr.uu.se
Webbplats:
http://www.pcr.uu.se/
Prefekt/motsv:
Erik Melander
Stf. prefekt:
Lisa Hultman 018-471 6121
Studierektor grundnivå:
Karen Brounéus 018-471 2327
Studierektor forskarnivå:
Desirée Nilsson 018-471 2355
Kursadministration:
Ingalill Blad Ögren 018-471 2349
Chris Chau 018-471 2379
Personaladministration:
Helena Millroth 018-471 5693

Anställda och övriga verksamma