15.9.1 Avdelningen för Personlighets-, social- och organisationspsykologi

Ingår som en del av Institutionen för psykologi

Kontakt

Besöksadress
Von Kraemers allé 1A och 1C, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 1225, 751 42 UPPSALA