15.9 Institutionen för psykologi

E-postadresser:
Alla frågor rörande studier och utbildning skickas till: studentservice@psyk.uu.se
Allmänna frågor rörande institutionen skickas till: info@psyk.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225, 751 42 UPPSALA
Fax:
018-471 2400
E-post:
infopsyk.uu.se
Webbplats:
http://www.psyk.uu.se/
Prefekt/motsv:
Cecilia Wåhlstedt 018-471 2146
Stf. prefekt:
Peter Juslin 018-471 2503
Studierektor grundnivå:
Monica Buhrman 018-471 2126
Håkan Nilsson 018-471 2143
Studierektor avancerad nivå:
Monica Buhrman 018-471 2126
Håkan Nilsson 018-471 2143
Studierektor forskarnivå:
Karin Brocki 018-471 2117
Studievägledare:
Katarina Petersson 018-471 2150