15 Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dekanus: Professor Mats Edenius, tel. 018-471 5176
Prodekanus: Professor Tora Holmberg, el. 018-471 1512

Utbildningsledare: Linda Stafbom tel. 018-471 3745, Fredrik Andersson, tel. 018-471 1891

Samordnare: Maria Andersson, tel. 018-471 1905
Fakultetshandläggare: Ellinor Fiebranz Andersson tel. 018-471 2828, Sandra Wilander (tjl) tel. 018-471 1855, Terese Kanellopoulos Sundström tel. 018-471 2572, Emma van Aller tel. 018-471 2559, Marina Östh Kjellberg tel. 018-471 4245

Kansli: Se 3.11.1

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
samfaksamfak.uu.se
Webbplats
http://www.SamFak.uu.se/