Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Språkvetenskapliga fakulteten

Ledamöter: Professor Joakim Nivre (dekan, ordf.), universitetslektor Sofia Ahlberg (prodekan), professor David Håkansson (prodekan, vice ordf.), professor Ute Bohnacker, professor Natalia Ganuza, universitetslektor Angela Hoffman, professor László Károly, professor Veturliði Óskarsson, universitetslektor Stuart Robertson, universitetslektor Entela Tabaku Sörman, universitetslektor Karine Åkerman Sarkisian, doktorand vakant, doktorand vakant, student Annika Hoeg, student Linda Elffors

Suppl: Doktorand vakant, student vakant

Sekreterare: Carina Westerdahl

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA