Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Språkvetenskapliga fakulteten

Ledamöter: Professor Coco Norén (dekanus, ordf.), professor Joakim Nivre (prodekanus, vice ordf.), universitetslektor Sofia Ahlberg (prodekanus), professor Ute Bohnacker, professor Natalia Ganuza, universitetslektor Angela Hoffman, professir László Károly, professor Veturliði Óskarsson, universitetslektor Stuart Robertson, universitetslektor Entela Tabaku Sörman, universitetslektor Karine Åkerman Sarkisian, doktorand Johan Hedberg, doktorand vakant, student Dianna Zeleskov, student Annika Hoeg

Suppl: Doktorand Hanna Henryson, student vakant

Sekreterare: Anders Holm

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA