Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Språkvetenskapliga fakulteten

Ledamöter: Prof. Coco Norén (ordf.), prof. Anna Lindström (vice ordf), univ.lekt. Marco Bianchi, prof. Veturlidi Óskarsson, prof. Ulla Stroh-Wollin, univ.lekt. Stuart Robertson, univ.lekt. Erik Smitterberg, prof. Dessislava Stoeva-Holm, univ.lekt. Karine Åkerman Sarkisian, prof. Joakim Nivre, univ.lekt. Beáta Megyesi, dokt. Johan Hedberg, dokt. vakant, stud. Dianna Zeleskov, stud. Annika Hoeg.

Suppl: Dokt. Hanna Henryson, stud. vakant

Sekr: Anders Holm

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA