14.4.1 Administrativ personal

Ingår som en del av Institutionen för nordiska språk

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L,
Postadress
Box 527, 751 20 UPPSALA
E-post
infonordiska.uu.se

Anställda och övriga verksamma