14.4.2 Språkverkstaden

Ingår som en del av Institutionen för nordiska språk

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3L
Postadress:
Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 6803
E-post:
sprakverkstadenkvk.uu.se
Webbplats:
http://www.sprakverkstaden.uu.se/

Anställda och övriga verksamma