14.4.2 Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Ingår som en del av Institutionen för nordiska språk

Projektledare: Stina Laursen, 018-471 37 29

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress
Box 527, 75120 Uppsala
Webbplats
http://www.natprov.nordiska.uu.se

Anställda och övriga verksamma