14.4.3 Seminariet för nordisk namnforskning

Ingår som en del av Institutionen för nordiska språk

Föreståndare: Prof. Staffan Nyström

Amanuens: Simon Karlin Björk. Mottagningstid: mån 13-15

Biblioteket säkrast tillängligt: ons 9-15, kontakta i övrigt vid behov föreståndaren eller amanuensen.

Kontakt

Besöksadress
Uppsala arkivcentrum, von Kraemers allé 19
Postadress
Box 135, 751 04 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1290
Fax
018-471 3402
E-post
seminarietnordiska.uu.se
Webbplats
http://www.nordiska.uu.se

Anställda och övriga verksamma