14.4 Institutionen för nordiska språk

Kontaktinformation

info@nordiska.uu.se

Ledningen:
prefekt@nordiska.uu.se
studierektor@nordiska.uu.se
studierektor-fu@nordiska.uu.se

Studievägledare:
studievagledningen@nordiska.uu.se

Behörighetsgivande utbildning i svenska:
behorighetsgivande@nordiska.uu.se
Basic Swedish:
basic@nordiska.uu.se
Swedish for Academics:
swedish@nordiska.uu.se
Tisus-testet:
tisus@nordiska.uu.se
Likavillkorsgruppen:
likavillkor@nordiska.uu.se

Programsamordnare för Masterprogrammet i svenska: Margareta Svahn
Programsamordnare för Språkvetarprogrammet: Lise Horneman Hansen
Likavillkorsombud: Emma Åberg

Kontakt

Anställda och övriga verksamma