14.4 Institutionen för nordiska språk

E-postadresser:

info@nordiska.uu.se

Ledningen:
prefekt@nordiska.uu.se
studierektor@nordiska.uu.se
studierektor-fu@nordiska.uu.se

studievagledningen@nordiska.uu.se
Telefonnummer till studievägledningen: 471 1276

Behörighetsgivande utbildning i svenska:
behorighetsgivande@nordiska.uu.se

Swedish for Academics:
swedish@nordiska.uu.se

Tisus-testet:
tisus@nordiska.uu.se

Administratör för Basic Swedish, Swedish for Academics, Behörighetsgivande utbildningar och Tisus: Malin Hänström 471 1292

Amanuens Seminariet för nordisk namnforskning: Simon Karlin Björk 471 3404

Programsamordnare för Masterprogrammet i svenska: Professor Margareta Svahn

Kontakt

Anställda och övriga verksamma