14.1.1 Avdelningen för keltiska språk

Ingår som en del av Engelska institutionen

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L,
Postadress:
Box 527, 751 20 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 1270
Fax:
018-471 1229
E-post:
infoengelska.uu.se
Webbplats:
http://www.engelska.uu.se/

Anställda och övriga verksamma