14.1 Engelska institutionen

E-postadresser
Engelska institutionen: Info@engelska.uu.se
Studievägledare: studievagledare@engelska.uu.se
Studierektor grund- och avancerad nivå: studierektor@engelska.uu.se
Koordinator för Masterprogram i engelska: masters@engelska.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L,
Postadress
Box 527, 751 20 Uppsala
Telefonnummer
018-471 1247018-471 1245
Fax
018-471 1229
E-post
Infoengelska.uu.se
Webbplats
http://www.engelska.uu.se/
Prefekt/motsv
Ashleigh Harris 018-471 1249
Stf. prefekt
Christer Geisler 018-471 1254
Bitr. prefekt
Christer Geisler 018-471 1254
Studierektor grundnivå
Christer Larsson 018-471 1268
Studierektor avancerad nivå
Christer Larsson 018-471 1268
Studierektor forskarnivå
Erik Smitterberg 018-471 1567
Studievägledare
Ella Ekblom 018-471 1247
Kursadministration
Åke Eriksson 018-471 1245
Ekonomiadministration
Lóa Kristjánsdóttir 018-471 1246
Katalogadministration
Åke Eriksson 018-471 1245
Personaladministration
Linn Hellerstedt
Webmaster
Åke Eriksson 018-471 1245

Anställda och övriga verksamma