14.1 Engelska institutionen

E-postadresser
Engelska institutionen: Info@engelska.uu.se
Studievägledare: studievagledare@engelska.uu.se
Studierektor grund- och avancerad nivå: studierektor@engelska.uu.se
Koordinator för Masterprogram i engelska: masters@engelska.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L,
Postadress:
Box 527, 751 20 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 1247018-471 1245
Fax:
018-471 1229
E-post:
Infoengelska.uu.se
Webbplats:
http://www.engelska.uu.se/
Prefekt/motsv:
Ashleigh Harris 018-471 1249
Stf. prefekt:
Christer Geisler 018-471 1254
Bitr. prefekt :
Christer Geisler 018-471 1254
Studierektor grundnivå:
Christer Larsson 018-471 1268
Studierektor avancerad nivå:
Christer Larsson 018-471 1268
Studierektor forskarnivå:
Stuart Robertson 018-471 1006
Studievägledare:
Entela Tabaku Sörman 018-471 1247
Kursadministration:
Åke Eriksson 018-471 1245
Ekonomiadministration:
Lóa Kristjánsdóttir 018-471 1246
Katalogadministration:
Åke Eriksson 018-471 1245
Personaladministration:
Lóa Kristjánsdóttir 018-471 1246
Webmaster:
Åke Eriksson 018-471 1245

Anställda och övriga verksamma