14 Språkvetenskapliga fakulteten

Dekan: Professor Joakim Nivre, tel. 018-471 70 09
Prodekan: Professor David Håkansson, tel. 018-471 63 93
Prodekan: Universitetslektor Sofia Ahlberg, tel. 018-471 1259

Utbildningsledare:
Lars Hagborg, tel. 018-471 1907
Dimitrios Iordanoglou, tel. 070-167 94 15

Fakultetshandläggare: Carina Westerdahl, tel. 018-471 18 92

Kansli: Se 3.11.1

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
sprakfaksprakvet.uu.se
Webbplats
http://www.sprakvet.uu.se