14 Språkvetenskapliga fakulteten

Dekan: Professor Joakim Nivre, tel. 018-471 70 09
Prodekan: Universitetslektor Sofia Ahlberg, tel. 018-471 12 59

Utbildningsledare: Lars Hagborg, tel. 018-471 1907, Dimitrios Iordanoglou, tel. 070-167 94 15
Fakultetshandläggare: Carina Westerdahl

Kansli: Se 3.11.1

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
sprakfaksprakvet.uu.se
Webbplats
http://www.sprakvet.uu.se