Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Historisk-filosofiska fakulteten

Ledamöter: Prof. Kerstin Rydbeck (dekanus, ordf.), prof. Anders Ekström (prodekanus, vice ordf.), prof. Folke Tersman, prof. Cecilia Aneer, prof. Steven Bachelder, univ.lekt. Samuel Edquist, univ.lekt. Maria Karlsson, univ.lekt. Christoph Kilger, univ.lekt. Roland Kostic, prof. Mattias Lundberg, prof. Elisabeth Schellekens Dammann, prof. Helena Wahlström Henriksson, univ.lekt. Charlotta Widmark, dokt. Jezzica Israelsson, dokt. Johan Boberg, stud. Johannes Bäck, stud. Matilda Renman.

Suppleanter: dokt. Hampus Östh Gustafsson, stud. Astrid Cederberg

Sekr: Lena Hagqvist

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA