Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Historisk-filosofiska fakulteten

Ledamöter: Professor Erik Lindberg (dekanus, ordf.), professor Torbjörn Gustafsson Chorell (prodekanus, vice ordf.), professor Paula Henrikson (prodekanus), universitetslektor Louise Berglund, universitetslektor Jenny Björklund, professor Matti Eklund, professor Isto Huvila, universitetslektor Roland Kostić, universitetslektor Michael Lindblom, universitetslektor Anna Orrghen, biträdande universitetslektor Patrick Prax, universitetslektor Maria Schildt, universitetslektor Annika Björnsdotter Teppo, doktorand Louise Schou Therkildsen, doktorand Michael Neiss, student Rebecca Wallerstedt, student vakant

Suppleanter: doktorand vakant, student vakant

Sekreterare: Elsa Bådagård

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA