13.4.1 Hugo Valentin-centrum

Ingår som en del av Historiska institutionen

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3D, 1 tr,
Postadress:
Box 521, 751 20 Uppsala
E-post:
infovalentin.uu.se
Webbplats:
http://www.valentin.uu.se/
Prefekt/motsv:
Erik Lindberg 018-471 1523
Stf. prefekt:
Karin Hassan Jansson 018-471 1531
Föreståndare:
Tomislav Dulic 018-471 6395
Studierektor avancerad nivå:
Henrik Ågren 018-471 1529
Studierektor forskarnivå:
Maria Ågren 018-471 1535
Personaladministration:
Sofi Pahlin 018-471 1552

Anställda och övriga verksamma