13.4.1 Hugo Valentin-centrum

Ingår som en del av Historiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3D, 1 tr,
Postadress
Box 521, 751 20 Uppsala
E-post
infovalentin.uu.se
Webbplats
http://www.valentin.uu.se/
Prefekt/motsv
Henrik Ågren 018-471 1529
Stf. prefekt
Karin Hassan Jansson 018-471 1536
Föreståndare
Tomislav Dulic 018-471 6395
Studierektor avancerad nivå
Roland Kostic 018-471 5731
Studierektor forskarnivå
Niklas Stenlås 018-471 1543
Personaladministration
Sandra Olsson 018-471 1540

Anställda och övriga verksamma