13.2 Institutionen för arkeologi och antik historia

Studerandeexp: tel. 018-471 2093

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress:
Box 626, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2093
E-post:
infoarkeologi.uu.se
Webbplats:
http://www.arkeologi.uu.se/
Prefekt/motsv:
Susanne Carlsson 018-471 2086
Stf. prefekt:
Anders Kaliff 018-471 7551
Studierektor grundnivå:
Christoph Kilger 018-471 83120498-108312
Gustaf Svedjemo 018-471 83110498-108311
Studierektor avancerad nivå:
Michael Lindblom 018-471 7553
Studierektor forskarnivå:
Anneli Ekblom 018-471 2077
Kursadministration:
Camilla Bergström 018-471 2093
Ekonomiadministration:
Carina Ehn 018-471 6240
Katalogadministration:
Elisabet Green 018-471 2214
Sofi Pahlin 018-471 1552
Personaladministration:
Sofi Pahlin 018-471 1552
Webmaster:
Elisabet Green 018-471 2214

Anställda och övriga verksamma