13.9 Institutionen för musikvetenskap

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress
Box 633, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 6865018-471 6250
Fax
018-471 6820
Webbplats
http://www.musik.uu.se/
Prefekt/motsv
Per-Henning Olsson 018-471 7887
Stf. prefekt
Maria Schildt 018-471 6250
Studierektor grundnivå
Maria Schildt 018-471 6250
Studierektor avancerad nivå
Mattias Lundberg
Studierektor forskarnivå
Mattias Lundberg
Ekonomiadministration
Maria Silverio Leijon 018-471 1585
Katalogadministration
Lisa Trovik 018-471 2896
Personaladministration
Lisa Trovik 018-471 2896

Anställda och övriga verksamma