13.8 Litteraturvetenskapliga institutionen

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P,
Postadress
Box 632, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2950
E-post
infolittvet.uu.se
Webbplats
http://www.littvet.uu.se
Prefekt/motsv
Patrik Mehrens 018-471 6191
Stf. prefekt
Johan Svedjedal 018-471 2942
Studierektor grundnivå
Jon Viklund 018-471 2925070-4250128
Studierektor avancerad nivå
Ola Nordenfors 018-471 2959
Studierektor forskarnivå
Anna Williams 018-471 2961
Kursadministration
Joel Gordon Hultsjö
Ekonomiadministration
Karin Torbratt 018-471 2945
Personaladministration
Rose-Marie Marcusson 018-471 2954
Webmaster
Johan Löfström

Anställda och övriga verksamma