13.8 Litteraturvetenskapliga institutionen

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P,
Postadress
Box 632, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2950
E-post
infolittvet.uu.se
Webbplats
http://www.littvet.uu.se
Prefekt/motsv
Patrik Mehrens
Stf. prefekt
Anna Williams 018-471 2961
Studierektor grundnivå
Jon Viklund 018-471 2925070-4250128
Studierektor avancerad nivå
Otto Fischer 018-471 2941
Studierektor forskarnivå
Anna Williams 018-471 2961
Kursadministration
Ingrid McGarry
Ekonomiadministration
Karin Torbratt 018-471 2945
Karin Wallentin 018-471 2922
Personaladministration
Rose-Marie Marcusson 018-471 2954
Webmaster
Johan Löfström 018-471 7351

Anställda och övriga verksamma