13.8 Litteraturvetenskapliga institutionen

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P,
Postadress:
Box 632, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2950
E-post:
infolittvet.uu.se
Webbplats:
http://www.littvet.uu.se
Prefekt/motsv:
Patrik Mehrens 018-471 6191
Stf. prefekt:
Johan Svedjedal 018-471 2942
Studierektor grundnivå:
Jon Viklund 018-471 2925070-4250128
Studierektor avancerad nivå:
Ola Nordenfors 018-471 2959
Studierektor forskarnivå:
Anna Williams 018-471 2961
Ekonomiadministration:
Karin Torbratt 018-471 2945
Personaladministration:
Rose-Marie Marcusson 018-471 2954
Webmaster:
Johan Löfström

Anställda och övriga verksamma