13.7.2 Kulturantropologi

Ingår som en del av Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kontakt

Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631, 751 26 Uppsala
Webbplats:
http://www.antro.uu.se
Prefekt/motsv:
Mats Utas 018-471 2287
Studierektor grundnivå:
Oscar Pripp 018-471 2286
Studierektor avancerad nivå:
Annika Björnsdotter Teppo 018-471 2248
Studierektor forskarnivå:
Sverker Finnström 018-471 7371
Studievägledare:
Siv Berggren 018-471 2213
Kursadministration:
Siv Berggren 018-471 2213
Personaladministration:
Anna Gustafsson 018-471 2285